Besök även:
Kalender: Se kyrktorget.se

Adress   Församlingen Nyckeln,  Box 143,  611 24 NYKÖPING
Telefon :  0155 - 500 02, 500 87
Besök :    Missionshuset Nävekvarn, Hyttvägen 1
Plusgiro :  79 28 48 - 4    ( Församlingen & Omsorgscentret )
Mail :       pastor@nyckeln.org